URBANISME
Friday, June 29, 2018

El Ple aprova sotmetre a informació pública el document que unifica la normativa que afecta Ciutat Vella

El Pla se sotmetrà a exposició pública durant 60 dies en lloc de 45 per coincidir amb l'estiu

El Ple ha aprovat, amb l'abstenció dels grups de l'oposició, sotmetre a informació pública i consultes, durant 60 dies, el Pla Especial de Protecció (PEP) de Ciutat Vella. Este document que simplifica i unifica tota la normativa i plans urbanístics que afecten esta zona de la ciutat, recupera la trama històrica i el valor monumental d'alguns immobles així com el caràcter residencial dels barris d'este districte.

El regidor de Desenvolupament Urbà, Vicent Sarrià, ha celebrat «el resultat d'un procés molt participatiu, un document que ara ix a exposició pública durant un període major de l'habitual que és de 45 dies». «Es tracta –ha indicat- d'un text llargament demandat per empresaris, per constructors i veïns, que a més han participat en la seua elaboració i que ara estarà obert per atendre les demandes d'altres col·lectius».

«Hem atés totes les necessitats», ha reiterat Sarrià en al·ludir al grans objectius del pla: Preservar el caràcter residencial de la major part dels barris de Ciutat Vella, evitant la proliferació de nous apartaments turístics i preservant l'ús residencial de la majoria d'edificis, a excepció d'aquells que per raó de protecció o pel seu caràcter singular puguen destinar-se a altres usos. «També s'ha buscat reorganitzar l'equilibri dotacional per a residents de Ciutat Vella, que permeta disposar de recursos de proximitat més enllà del que són merament edificis administratius».

D’altra banda, «hem buscat l'equilibri perquè el caràcter residencial no siga contradictori amb el monumental. Hem fet una especial incidència en la recuperació d'este últim, i per això hem rescatat espai públic i determinat àmbits emblemàtics, al mateix temps que hem augmentat considerablement el catàleg de béns protegits del centre històric fins a 412 edificis, que d'una manera o d'altra gaudiran d'algun tipus de protecció», ha concretat Vicent Sarrià.

Pel que fa a mobilitat, el PEP de Ciutat Vella recull les orientacions del pla de mobilitat que, segons ha detallat Sarrià, «el PP va aprovar», amb noves fórmules d'aparcament.

PLA DIRECTIU PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT URBANA

En matèria urbanística, el Ple també ha aprovat definitivament (amb el vot en contra del PP i amb l'abstenció de Ciutadans), el Pla Especial de directrius per a la millora de la qualitat urbana dels barris de Ciutat Vella. El regidor Vicent Sarrià ha explicat que el treball que s'ha fet és analitzar els barris per a equilibrar-los dotacionalment i que açò es puga implementar en els mesos vinents. «Tenim interés i urgència de vore resultats i per això ho posarem en pràctica en els diferents plans especials d'ordenació urbana».Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE

El Blog de DuarteEl Blog de Duarte