Thursday, November 24, 2022

Hisenda reclama al Govern més de 21 milions per l'anul·lació de la plusvàlua

Sanjuán formalitza la reclamació per responsabilitat patrimonial davant el Ministeri d'Hisenda i adverteix que la xifra podria incrementar-se

El regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, ha presentat davant el Ministeri d'Hisenda la reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Estat, en concepte dels danys i perjudicis econòmics derivats de la declaració d'inconstitucionalitat i nul·litat de diversos articles que afecten la plusvàlua perquè es compensi a l'Ajuntament per una quantia de 21.938.356,01 euros.
“Defensarem cada euro de les valencianes i els valencians per a aconseguir uns recursos que són més necessaris encara en un context en el qual les administracions públiques han d'ajudar a l'activitat econòmica”, ha exposat. Amb la declaració d'inconstitucionalitat d'aquest impost, ha recordat que “tots els ajuntaments van deixar de percebre una quantitat de recursos molt important”.
Sanjuán ha advertit que aquesta xifra “possiblement s'incrementa en futures reclamacions per a afegir les quantitats pendents d'anul·lar o retornar a data de 20 de novembre d'enguany, més els interessos de demora que s'haguessin reportat”.
Referent a això, ha precisat que l'Ajuntament “compleix amb el termini de la reclamació que finalitza demà 25 de novembre, la qual cosa permet incrementar en el futur l'import reclamat”.
El regidor ha explicat que fins al passat 30 de setembre s'havien rebut 16.696 reclamacions i que des d'aquest dia, i fins avui, han entrat 540 reclamacions més, per la qual cosa actualment ascendeixen a 17.230 reclamacions.
Càlcul de la quantia
El càlcul suposa quantificar el perjudici per a la hisenda municipal ocasionat per dues vies. D'una banda, la inconstitucionalitat de la regulació de l'impost i d'altra banda el que es deriva del període una mica superior als quatre anys en què no hi ha hagut regulació, és a dir el temps que va transcórrer entre l'anul·lació i l'aprovació del nou reial decret llei al novembre de 2021.
Finalment, l'import que es reclama és de 21,93 milions d'euros, que s'han calculat sumant les devolucions (10.756.370,91 euros), les anul·lacions (567.084,77 euros), els supòsits de no execució (8.424.456,95 euros), els costos de gestió administrativa (1.368.620,54 euros), els costos derivats dels contractes per a assistència (1.003.822,84 euros). De la suma de tots aquests conceptes resulta un total de 21.938.356,01 euros, que el regidor d'Hisenda no descarta que pugui veure's incrementat.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE

El Blog de DuarteEl Blog de Duarte