URBANISME
Friday, September 28, 2018

La Comissió d’Urbanisme inicia la consulta de la modificació puntual del Pla General de l’Antiga Tabaquera

Les entitats que han format part en el procediment de l'avaluació ambiental i territorial rebran un comunicat

La Comissió de Desenvolupament Urbà ha aprovat el procés de consulta a les administracions públiques afectades i persones interessades per la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) conegut com a ‘Antiga Tabacalera’. El regidor de Desenvolupament Urbà, Vicent Sarrià, ha anunciat que «se sol·licitarà un informe a les entitats que proporcionen servicis públics que pogueren resultar afectades i es comunicarà l'inici de la fase de consulta a les associacions veïnals i persones interessades corresponents».

L'edil de Desenvolupament Urbà, Vicent Sarrià, ha recordat que la sentència del Tribunal Suprem de l’1 de febrer de 2017 va desestimar el recurs de cassació que va interposar ‘Inmobiliaria Guadalmedina, S.A.’ i «va guanyar fermesa la sentència que declarava la nul·litat de la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de València en l'àmbit conegut com a Tabacalera, així com del conveni urbanístic previ».

Per este motiu, les edificacions rehabilitades integralment o construïdes de nova planta a l'empara de projectes autoritzats durant la vigència de la modificació del PGOU anul·lada van quedar fora d'ordenació. Així mateix, el regidor ha destacat que el Ple del 25 de maig de 2017 va acordar per unanimitat encarregar al Servici de Planejament «redactar i tramitar un nou instrument de planejament per a Tabacalera per evitar un desemborsament proper als 45 milions d'euros».

El procediment contempla sotmetre el procés a informació pública durant un termini de 45 dies a comptar a partir de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Sarrià ha explicat que la documentació sotmesa a informació pública s'inserirà a la pàgina web de l'Ajuntament de València i estarà a la disposició del públic a l'Oficina Municipal d'Informació Urbanística, a la planta baixa de Tabacalera, al carrer Amadeu de Savoia número 11.

A més, se sol·licitarà un informe a la Direcció General de Cultura i Patrimoni i a la Direcció General d'Aviació Civil, així com a les entitats subministradores dels servicis públics urbans que pogueren resultar afectades. Es requerirà així mateix el document als servicis municipals consultats en la fase d'avaluació ambiental. «Les persones i entitats interessades que han format part en el procediment simplificat de l'avaluació ambiental i territorial estratègica també rebran un comunicat sobre l'inici de la fase de consulta», ha remarcat el regidor de Desenvolupament Urbà. «També s'avisarà a l'associació veïnal corresponent i a les persones interessades en l'expedient».Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE

El Blog de DuarteEl Blog de Duarte