Monday, December 17, 2018

L'Ajuntament dedicarà 10,5 milions d'euros a la millora de la xarxa arterial i distribució d'aigua a la ciutat

Durant l'exercici 2019, a través de la Regidoria del Cicle Integral de l'Aigua

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria del Cicle Integral de l'Aigua, executarà l'any que vé, 2019, un pressupost de 10,5 milions d'euros en obres de millora de la xarxa arterial i distribució d'aigua potable de la ciutat. Entre les actuacions previstes, destaquen les de Blanqueria-plaça Tetuán, les noves arterials en Jacinto Benavente i Balears, la de baixa pressió del Jardí del Túria, o la del Pont de Campanar.

Així mateix es preveuen escometre obres de vàlvules de sectorització i millora del telecomandament en diferents ubicacions. Les obres de renovació de la xarxa arterial es referixen a la millora i ampliació de capacitat de les canonades ‘arterials’, que són les encarregades de distribuir l'aigua potable procedent de les plantes potabilitzadores entre els diversos sectors o districtes de la ciutat, de manera que tots ells tinguen uns nivells homogenis de qualitat, referent a pressions de subministrament.

Pel que fa a la xarxa de distribució, són les canonades ‘capil·lars’, és a dir, les que alimenten directament les escomeses dels abonats, que s'executen en molts punts de la ciutat de manera simultània, com actualment en Cabanyal-Canyamelar, Benifaraig (que estan ja quasi finalitzades), i en breu, també a Pinedo.

Les inversions en xarxa arterial i de distribució provenen dels imports que els abonats de la ciutat de València satisfan en concepte de tarifa d'inversió a l'Ajuntament en cada rebut que se'ls gira. Tal com s'ha destacat des de la delegació del Cicle Integral de l'Aigua, «són inversions que permeten disposar d'una xarxa en constant renovació i millora».

INVERSIONS DE MILLORA DE PRODUCCION EN PLANTES

El Pla d'Inversions per a 2019 també contempla inversions de 4,6 milions d'euros en les plantes potabilitzadores de la Presa i El Realón, que es destinaran a obres de millora de la qualitat de l'aigua. Entre elles destaca el projecte d'oxidació avançada, que ja s'està executant en la seua primera fase en El Realón (va ser presentat el 4 de desembre), amb una inversió total de 9,4 milions d'euros, i un termini de 18 mesos per a la primera fase.

Com és conegut, l'objectiu d'esta obra és la introducció d'un nou tractament diferent al que s'emprava fins ara de manera convencional, i que és a força de clor. El nou mètode es dirigix a oxidar la matèria orgànica i els contaminants de l'aigua superficial, de manera que milloren les característiques (el sabor i l'olor) de l'aigua. En paral·lel, es realitzaran altres obres en la planta de la Presa, com una nova sala de bombament d'aigua potabilitzada als depòsits de capçalera de xarxa.

Les actuacions de millora de producció en les plantes es realitzen en coordinació amb l'EMSHI, a través de l'encàrrec de gestió de plantes, per la qual esta entitat disposa dels recursos econòmics i els destina a estes obres. Cal subratllar que les actuacions no s'efectuen únicament en benefici de la població de la ciutat de València, atés que ambdues plantes proveixen la totalitat d'habitants de l'àrea metropolitana.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE

El Blog de DuarteEl Blog de Duarte