CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA
Monday, July 2, 2018

Les obres de la canonada de Blanqueria estaran completades en finalitzar les vacances

Es durà a terme en el període estival per «minimitzar l'impacte que puga tenir sobre el trànsit», ha dit Sarrià

El regidor de Desenvolupament Urbà i Cicle Integral de l'Aigua, Vicent Sarrià, ha anunciat que les obres que comencen hui dilluns en el carrer de Blanqueria i les Torres dels Serrans per al subministrament d'aigua a Ciutat Vella i al sector nord de la ciutat «estaran completades en finalitzar les vacances». Segons ha detallat, s'ha reservat este últim tram de l'obra per a estiu per «minimitzar l'impacte que puga tenir sobre el trànsit».

Vicent Sarrià ha precisat que es tracta d'una obra «molt important» per al subministrament d'aigua, tant a Ciutat Vella, com en el sector nord de la ciutat. Cal tenir en compte que és «una canalització que ronda els cent anys d'antiguitat» i és «imprescindible» la seua substitució, ha assenyalat.

«L'obra ha tingut diverses fases i, precisament, per les seues afeccions al trànsit, optem per escometre a l'estiu el tram més conflictiu que és el que passa pel carrer de Blanqueria i les Torres dels Serrans», ha explicat.

En eixe sentit, el regidor ha destacat que a causa de les característiques de l'obra «cal lamentar les molèsties que puga ocasionar als conductors» i, per açò, la delegació de Mobilitat ha indicat «els recorreguts alternatius que s'han considerat millors per al trànsit». En concret, es durà a terme en el període estival per «minimitzar l'impacte que puga tenir sobre el trànsit».

Com ha comentat Sarrià, part dels retards de l'obra «han vingut motivats per la cura i l'atenció amb què s'està realitzant» a causa que es troba en una zona d’«especial valor arqueològic» i afecta «trams de la muralla medieval i musulmana de València».

L'obra està inclosa dins del capítol de xarxes arterials del pla d'inversions de l'Ajuntament de València en proveïment d'aigües i complementa, en este sentit, a l'actuació executada fa uns mesos en el passeig de la Petxina. Ambdós han suposat la renovació de 2.500 metres de canonada arterial, amb un pressupost total aproximat de 5 milions d'euros.

L'execució d'esta obra està encarregada a EMIVASA, empresa gestora del proveïment d'aigua de la ciutat de València. Els treballs es van iniciar el 15 de desembre de 2016. El termini d'execució previst és de 26 mesos i el pressupost de l'obra ascendix a la quantitat de 2.843.979,98 euros, IVA inclòs.

L'objecte de l'obra és la substitució de l'actual canonada DN 350 de fosa grisa que discorre entre el pont de les Arts i la plaça de Tetuán, al llarg del carrer de Blanqueria, el carrer de Comte de Trénor i el carrer de Pintor López. La longitud del tram a renovar és de 1.589 metres de canonada arterial DN 600, majoritàriament, i 162 metres de canonada de distribució de diàmetres DN 200 i inferiors. La canonada a substituir data de l'any 1931, havent patit en els últims anys diverses fugides a causa de la seua antiguitat. Amb la finalitat d'evitar l'augment de fugides en un futur, a causa de la seua antiguitat, es va redactar el projecte que ara s'executa. Amb esta renovació s'assegura un increment considerable de la qualitat del servici, incrementant la seguretat de la xarxa enfront de futures demandes de cabal en tot l'àmbit de la ciutat.

La canonada arterial a instal·lar és de fosa dúctil, sent el diàmetre de la mateixa DN 600. El traçat en planta de la nova canonada seguix el de la canonada original en la major part del recorregut. L'execució dels treballs es troba en la fase final, que inclou els treballs de connexions a la xarxa actualment en funcionament. Estes connexions finals s'han previst en els mesos de juliol i agost, atés que la disminució del consum en la zona afectada disminuïx l'afecció al servici d'aigua potable a tot el centre de la ciutat.

Els trams a portar endavant en les dates indicades són els corresponents a la Porta dels Serrans i l'encreuament fins a la plaça de Tetuán. És en l'actuació de Serrans on la conducció renovada discorre pel mateix traçat que l'antiga. Pel que fa a la superfície ocupada, serà la mínima necessària per a l'execució dels treballs. En el pitjor dels casos serà la corresponent al carril bici més dos carrils de circulació, quedant un carril únic de 4,40 metres per al pas dels vehicles autoritzats.

Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE

El Blog de DuarteEl Blog de Duarte