CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA
Monday, July 30, 2018

València instal.la un sistema d’oxidació avançada per millorar la qualitat de l’aigua potable

Sarrià destaca que la millora del sabor i olor de l'aigua potable és una prioritat per a l'Ajuntament

L'Ajuntament de València ha encarregat a EMIVASA, en la seva qualitat d'empresa gestora del proveïment d'aigua de la ciutat de València, les obres de la primera fase de la nova instal·lació d'oxidació avançada en la planta potabilitzadora del Realón. Amb esta actuació es pretén resoldre els problemes d'olor i sabor de l'aigua subministrada des de la Planta Potabilitzadora, així com millorar la desinfecció de l'aigua, i al temps combatre la presència de la clotxina zebra.

El regidor del Cicle Integral de l'Aigua, Vicent Sarrià, ha assenyalat que “este projecte és un dels compromisos adquirits per l'Equip de Govern de l'Ajuntament de València en esta legislatura, en el marc del pla de millora de la qualitat de l'aigua potable”. L'obra està inclosa dins del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores corresponent a l'exercici 2018. El projecte va ser aprovat per l'Ajuntament de València el 6 de juliol de 2018. El termini d'execució previst és de 18 mesos. El pressupost de l'obra ascendeix a la quantitat de 4.403.477,74 euros (IVA inclòs).

L'objecte de l'obra és l'execució d'una instal·lació constituïda per un sistema de generació, dosatge i mescla d'ozó (O3) i d'aigua oxigenada (H2O2), així com d'una càmera de contacte destinats a oxidar la matèria orgànica present en l'aigua d'entrada a la planta potabilitzadora del Realón, incorporant així l'etapa de preozonización al sistema de tractament de la planta potabilitzadora. Amb esta actuació es tractarà el 50% del cabal nominal de la planta.

Per a l'any 2020 es planteja dur a terme una segona actuació que té per objectiu la instal·lació dels equips necessaris per arribar a tractar el 100% de la capacitat nominal de la planta (3 m3/s). Addicionalment, i amb la finalitat de poder aconseguir el cabal nominal de la planta, serà necessari millorar la línia d'aigua des de la captació del Canal Xúquer-Turia. Les actuacions necessàries per a això es recolliran en un nou projecte, l'execució del qual es preveu iniciar també en 2020. L'import aproximat d'estes dues últimes actuacions serà d'uns 5 M€, que sumats als 4,4 M€ del projecte aprovat, suposaran una inversió total de 9,4 M€. La totalitat de les actuacions previstes s'espera que estiguin finalitzades per a finals de l'any 2021.

L'Ajuntament de València, a través de EMIVASA, i des de 2016, està duent a terme accions per resoldre aquest problema, tals com a dosatge de carbó actiu en pols i conversió dels filtres de sorra en filtres de carbó en gra.

Així mateix, des de 2017 s'estan duent a terme diversos estudis sobre els sabors i olors més destacables a la nostra xarxa, mitjançant els sondatges de més de 400 mostres preses per tota la ciutat al llarg d'estos dos anys. Este pla de sondatge, que tindrà continuïtat al llarg de diversos anys, permetrà l'obtenció de mapes dels sabors més rellevants detectats pels consumidors i servirà per aplicar les millores en el tractament en plantes i a la xarxa de distribució.

“Les propietats dels terrenys de les conques dels nostres rius, amb sòls calcaris, potencien els sabors de l'aigua, la qual cosa fa que hàgim de buscar solucions addicionals per millorar el sabor. El compromís de l'Ajuntament és ferm en este sentit, i seguim treballant per millorar constantment” ha assenyalat Sarrià.
Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE

El Blog de DuarteEl Blog de Duarte