Friday, May 29, 2015

Preguntas al Pleno sobre situacióde l'ensenyament a la ciutat de València a la finalització del curs 2012/2013

Fèlix Estrela Botella

1.- Assumir la responsabilitat municipal com a garant de la prestació del servei educatiu que li confereix la normativa actual, amb la realització d'una inspecció de tots el centres docents de la ciutat, amb una antiguitat que puga suposar un perill per l'alumnat i professorat, i la posada en pràctica d'un Pla de rehabilitació d'estos centres, assolint els pressupostos extraordinaris necessaris de les administracions responsables.

2.- Convocar una comissió de seguiment del procés d'inspecció de les instal·lacions educatives al si del Consell Escolar de la Ciutat, ampliant la composició amb la presència dels partits de l'oposició.

3.- Instar a la Conselleria d'Educació, per que reprenga la construcció de centres docents públics a la ciutat, que vinguen a substituir als que es troben en situació mes deteriorada, segons l'estudi d'avaluació de les instal·lacions anomenat al cos de la moció, i retrotraure la cessió del sòl de “Nou Patraix” per a la cessió a l’iniciativa privada, així com no cedir cap més.

4.- instar a la Conselleria d’Educació la retirada o rectificació de la nova normativa d’escolarització plantejada per al curs 2013-2014, recollint les esmenes plantejades per la comunitat educativa de la ciutat de València.

5.- Convocar el Consell Escolar de la Ciutat, amb la presència dels grups de l’oposició com a invitats, per a realitzar un debat monogràfic de l’estat de l’ensenyament a la ciutat.

PreguntasCercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE

El Blog de DuarteEl Blog de Duarte